2016-2017 ուստարի

2016-2017 ուսումնական տարվա ուսումնական պլաններ

ՏՀՏ-ն կրթահամալիրում

Ուսումնական բլոգին ներկայացվող պահանջներ

Գնահատումը կրթահամալիրում

Հայոց լեզու, գրականություն. հիմնական դպրոց

Երկարացված օրվա կազմակերպում

Ներառական կրթության իրականացումը կրթահամալիրում

Կրթահամալիրի տեղեկատու