2020-2021 ուստարի

Դասընթացի ծրագիր

Մայրենի լեզու. 4-5-րդ դասարաններ

Ուսումնական տարին ըստ չորս ուսումնական շրջանների՝

Ուսումական առաջին շրջան

Սեպտեմբեր ամսվա նախագծեր, ամփոփում

Հոկտեմբեր ամսվա նախագծեր, ամփոփում

Նոյեմբեր ամսվա նախագծեր, ամփոփում

Դեկտեմբեր ամսվա նախագծեր, ամփոփում

Ուսումնական երկրորդ շրջան

Հունվար ամսվա նախագծեր, ամփոփում

Ուսումնական երրորդ շրջան

Փետրվար ամսվա նախագծեր, ամփոփում

Մարտ ամսվա նախագծեր, ամփոփում

Ապրիլ ամսվա նախագծեր, ամփոփում

Մայիս ամսվա նախագծեր, ամփոփում

Ուսումնական չորրորդ շրջան

Հունիս ամսվա նախագծեր, ամփոփում