Ուսումնական նյութեր

Ուսումնական  դասագրքեր, գրականություն  /4-7-րդ դասարաններ/

Մայրենիի ընթերցարան — 4

Մայրենի լեզու 4- աշխատանքային գիրք-տետր

 Մայրենիի ընթերցարան 5

Մայրենիի ընթերցարան 5-6

Մայրենի լեզու. Գործնական քերականություն 5-6

 Հայոց լեզու 5

Հայոց լեզու 6

Հայոց լեզու 7

Գրաբարի ընթերցարան. մաս 1-ին

Մեդիագրադարան

Առականի

«Գրականություն» բաժին

«Հայոց լեզու. Քերականություն»  բաժին

Ընթերցարան —«Խոսքի մշակույթ» բլոգում

Սերգեյ Գալստյան.«Բառակազմական բառարան»