2018-2019-ի

2018-2019 ուստարի (ուսումնական նախագծեր, ճամփորդություններ, արդյունքներ)

Սեպտեմբեր

Հոկտեմբեր

Նոյեմբեր

Դեկտեմբեր

Հունվար

Փետրվար

Մարտ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Եռօրյա ճամփորդություն Լոռի՝ Դսեղ, Մարց, Արդվին

Նախագծերի արդյունքներ՝

Ուսումնական տարվա ընթացքում իրականացրած նախագծերի արդյունքները