2019-2020 ՈՒՍՏԱՐԻ

2019-2020 ՈՒՍՏԱՐԻ

2019-2020 ուստարվա ուսումնական օրացույց

4-րդ դասարան

5-րդ դասարան

7-րդ դասարան

Ուսումնական նյութեր

Իմ ուսումնական օրացույցը, որը կազմել  եմ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի օրացույցի հենքի վրա:

 

Արխիվ

2018-2019 ՈՒՍՏԱՐԻ

2018-2019  ուստարվա ուսումնական օրացույց

2017-2018 ՈՒՍՏԱՐԻ

Ուսումնական օրացույց

4-րդ դասարանի ուսումնական փաթեթ

5-րդ դասարանի ուսումնական փաթեթ

Նախագծեր

Նախագծերի արդյունքներ

Հյուսիսափայլ ռադիո

Հավաքից հավաք 2017-2018

2016-2017-ՈՒՍՏԱՐԻ

2016-2017 ուսումնական տարվա ուսումնական պլաններ

ՏՀՏ-ն կրթահամալիրում

Ուսումնական բլոգին ներկայացվող պահանջներ

Գնահատումը կրթահամալիրում

Հայոց լեզու, գրականություն. հիմնական դպրոց

Երկարացված օրվա կազմակերպում

Ներառական կրթության իրականացումը կրթահամալիրում

Կրթահամալիրի տեղեկատու