Архив за день: 2 февраля, 2019

Ձայնավորների ուղղագրությունը ( է-Ե, Օ-Ո, Ը )

Է — Ե-ի  ուղղագրությունը   Բառասկզբում լսվող  է-ն  է  տառով է գրվում: Օրինակ ՝  Էջմիածին, էջ, էկրան, էներգիա… Բացառություն են կազմում  եմ,  ես,  ենք,  եք,  են  բառերը:  Բառամիջում է   հնչյունը է  տառով է գրվում, եթե բաղադրյալ բառի մեջ մտնող արմատի սկզբնատառ է: Օրինակ՝  լայնէկրան, վայրէջք, անէանալ, մանրէ, երբևէ … Читать далее

Рубрика: Հայոց լեզու (քերականություն), Հաշվետվություններ | Оставить комментарий