Архив за день: 7 августа, 2019

Վիլյամ Սարոյան: Պատմվածքներ

Հետ­մա­հու հրա­տա­րակ­ված Վ. Սա­րո­յա­նի «Ո՞ւր են գնում ոս­կոր­նե­րը» գիրքը  գրվել է 1980 թ. հուն­վար-­մա­յիս ամիս­նե­րին: Այստեղ, կար­ծես գրո­ղի կտակ-­հաշ­վետ­վու­թյունն է կամ սե­փա­կան կյան­քի իմաստն ու նշա­նա­կու­թյունն ամ­փո­փող նրա վեր­ջին խոս­քը: Ստորև տեղադրված հատվածները այդ գրքից են:

Рубрика: Գրականություն | Оставить комментарий