Архив за день: 8 сентября, 2019

Սեպտեմբերի 9-13

Շաբաթվա առաջադրանքներ 4-րդ դասարան —  «Կոմիտաս» մեդիափաթեթից` «Ճանապարհ» «Աշուն օր» բանաստեղծությունները կարդալ, արձակի փոխադրել, նկարել, անգիր սովորել, գրել ստեղծագործական աշխատանք «Ճանապարհ» վերնագրով,  շաբաթվա լեզվական առաջադրանքներ:

Рубрика: 4-րդ դասարանի ուսումնական փաթեթ, 5-րդ դասարանի ուսումնական փաթեթ, Հաշվետվություններ, Առաջադրանքներ | Оставить комментарий

Սեպտեմբերյան նախագծեր

Սեպտեմբերի 2-6- Նախագծային ուսուցման շաբաթ Սեպտեմբերի 9-28 — Կոմիտասյան օրեր Սեպտեմբերի 27 — Բարձունքի նվաճում` Եղվարդ, Ղառղառավանք Սեպտեմբերի 9-15- Կարդում ենք Զորյան

Рубрика: Հաշվետվություններ, Նախագծեր | Оставить комментарий