5-րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ

Մայիսի 24

Ամփոփիչ աշխատանք դասարանում

1.Կարդա՛ տեքստը, լրացրո՛ւ բաց թողած տառերը:

Վաղուց, շատ վաղուց մի մարդ էր ապրում: Նա աշխար.ի ամենաբարի մար.ն էր: Հենց լույսը բացվում էր, վերցնում էր իր սրինգն ու շրջում գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք: Նա իր սրինգի քա.ցր մեղեդիներով մխիթարում էր  վշտացածներին, բժշկում հիվանդներին: Երբ լսում էին նրա նվա.ը, թշնամիները հաշտվում էին, խոսում սիրո և եղ.այրության մասին:
Մի ան.ամ ուշ գիշերով մար.ը տուն էր վերադառնում անտառի մի.ով: Հանկարծ շատ մոտիկից լսվեց գայլերի ոռնոցը, մի քիչ հետո խավարի մեջ պսպղացին նրանց աչքերը: Մար.ը մի պահ քարացավ, բայց իսկույն սթափվեց, ձեռքն առավ սրինգն ու սկսեց նվագել: Հնչեց կախարդական մեղեդին, և գայլերը նստեցին գետնին, գլուխները դրեցին առ.ևի թաթերի վրա ու կարծես քարացան:

 1. Բնութագրի՛ր այս պատմության մարդուն՝ պատմելով նրա կատարած գործերի մասին:
 2. Մարդն ինչպե՞ս փրկվեց գայլերից:
 3. Վերնագրի՛ր տեքստը:
 4. Կազմի՛ր նոր բառեր  աշխարհ, ճանապարհ բառերով:
 5. Դո՛ւրս գրիր ընդգծված բառերը՝ դիմացը գրելով, թե յուրաքանչյուրն ինչ խոսքի մաս է:
 6. Համառոտի՛ր նախադասությունը՝
  Նաիրսրինգի քաղցր մեղեդիներով մխիթարում էր  վշտացածներին:
 7. Հետևյալ բառերի հոմանիշները գրի՛ր՝ մխիթարել, պսպղալ, թշնամի:

 

Մայիսի 22

Առաջադրանքներ դասարանում և տանը

Թեստ 2

Ջանի Ռոդարի. Ջելսոմինոյի արկածները

Մի ան□ամ առավոտյան Ջելսոմինոն գնաց իրենց պարտեզն ու տեսավ՝  բոլոր տանձերը հասել են: Տանձերը, ախր, միշտ այդպես են. ոչ ոքի ոչինչ չեն ասում, բայց իրենց համար հասնում են, և մի գեղեցիկ օր էլ տեսնում ես՝արդեն հասել են, ու եկել է քաղելու ժամանակը:

«Ափսոս, որ սանդուղք չեմ վերցրել հետս,- մտածեց Ջելսոմինոն: — Արի գնամ, տանից սանդուղք բերեմ ու մի հատ էլ երկար ձող՝ վերևի ճյուղերից տանձը թափ տալու համար»:

Բայց այդ պահին  նրա գլխում մի ուրիշ միտք ծագեց, ավելի ճիշտ՝ մի փոքր քմահաճույք. «Իսկ եթե օգտվեմ իմ ձայնի՞ց»:

Եվ, այսպես որոշելով, նա կանգնեց ծառի տակ ու ոչ կատակ, ոչ լուրջ ճչաց.

-Է՜յ, տանձեր, հապա մի ցած թափվեք:

«Թը՛փ-թը՛փ-թը՛փ»,- պատասխանեցին տանձերը՝ անձրևի նման ցած թափվելով:

Ջելսոմինոն մոտեցավ մյուս ծառին և նույն բանը կրկնեց: Ամեն անգամ, երբ նա գոռում էր՝ «թափվե՛ք», տանձերը ճյուղերից այնպես էին պոկվում, կարծես հենց դրան էին սպասում:

Ջելսոմինոն շատ ուրախ էր դրա համար:

«Այսպես ես ահագին ուժ կխնայեմ,- խորհում էր նա,- ափսոս, որ առաջ չէի մտածել այս մասին»:

Մինչ Ջելսոմինոն շրջում էր իր պարտեզում ու այդ ձևով հավաքում տանձերը, հարևան արտում քաղհան անող մի գյուղացի տեսավ նրան: Նա տրորեց աչքերը, քիթը կսմթեց և, եր□ համոզվեց, որ տեսածը երազ չէ, վազեց կնոջ մոտ.

-Գնա, մի տես ̀ ինչ է կատարվում,- դողալով ասաց նա կնոջը,- ես համոզված եմ, որ Ջելսոմինոն չար վհուկ է:

— Ի՜նչ ես ասում. նա բարի, սուր□ ոգի է:

Մինչ այդ ամուսինները բավական խաղաղ էին  ապրել, բայց այստեղ նրանք կպան իրար: Հանկարծ ամուսնու գլխում մի միտք ծագեց.<<Արի հարևաններին կանչենք: Թող նրանք էլ նայեն Ջելսոմինոյին, տեսնենք ̀ ի՞նչ կասեն>>:

Հարևաններին կանչելու միտքը դուր եկավ կնոջը: Նա դեմ չէր մի ավելոր□ անգամ շաղակրատելու հնարավորություն ստանալուն, դրա համար էլ մի ակնթարթում անհետացավ:

Դեռ արևը մայր չէր մտել երբ ամբողջ շրջակայքն իմացավ պատահածի մասին: Բնակիչները բաժանվել էին երկու մասի: Մի մասը պնդում էր, թե Ջելսոմինոն բարի ոգի է, իսկ մյուսներն ապացուցում էին, թե նա չար կախարդ է:

 1. Տեքստի 4  բառերում  տառի փոխարեն  վանդակ  է  դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը ̀  լրացնելով բաց թողած տառերը:

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

2. Բնագրից դու՛րս գրիր չորս բարդ բառ,  բաժանի՛ր բաղադրիչների:

______________________                             ___________________

______________________                             ___________________

______________________                             ___________________

______________________                             ____________________

3. Տեքստից դու՛րս  գրիր տրված բառերի հոմանիշները.

ա/ աստիճան         ______________

բ/ սիրուն                ______________

գ/ բղավել               ______________

դ/ դաշտ                 ______________

4. Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը.

ա/ քաղհան – բարդ

բ/ չար – պարզ

գ/ երազ  – ածանցավոր

դ/տանձ — պարզ

5. Տեքստում հանդիպող հետևյալ բառերից ո՞րն է գործածված եզակի թվով.

ա/հարևան
բ/ ճյուղ

գ/ ծառ

դ/ամուսին

6. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված:

ա/ բարի – ածական

բ/ տանձ – գոյական

գ/ ծագեց -թվական

դ/  կճմթել – բայ

7. Կետադրի՛ր տեքստում ընդգծված նախադասությունը:

8. Որոշի՛ր տրված նախադասության տեսակը (պարզ համառոտ, պարզ ընդարձակ), գտի՛ր ենթական ու ստորոգյալը:

Բնակիչները բաժանվել էին երկու մասի:

 9. Ո՞րն էր Ջելսոմինոյի հիմնական նպատակը.

ա/ ահագին ուժ խնայելը

բ/ բարձր ձայն ունենալը

գ/ ճյուղերից տանձեր թափելը

դ / սանդուղք բերելը
10. Ի՞նչ միտք ծագեց Ջելսոմինոյի մտքում:

_______________________________________________________________________

 

Մայիսի 21

Առաջադրանքներ դասարանում և տանը

Թեստ 3
Էքզյուպերի. Փոքրիկ իշխանը (հատված)

Մեծահասակները թվեր շատ են սիրում: Երբ նրանց պատմում ես, որ դու նոր բարեկամ ես ձեռք բերել, նրանք երբեք չեն հարցնում ամենագլխավորի մասին: Երբեք նրանք չեն ասի. «Իսկ ինչպիսի՞ ձայն ունի նա: Ինչպիսի՞ խաղեր է սիրում խաղալ: Թիթեռներ բռնո՞ւմ է, թե՞ոչ»: Նրանք հարցնում են. «Քանի՞տարեկան է նա: Քանի՞ եղ□այր ունի: Քաշն ինչքա՞ն է: Ինչքա՞ն է վաստակում նրա հայրը»: Եվ դրանից հետո երևակայում են, թե ճանաչեցին մարդուն: Երբ մեծահասակներին ասում ես՝ «Ես տեսա վարդագույն աղյուսից մի տուն, որի պատուհանին խորդենի կար, իսկ կտուրին՝ աղավնիներ», նրանք երբեք չեն պատկերացնում այդ տունը: Նրանց պետք է ասել. «Ես տեսա մի տուն, որ արժե հար□ուր հազար ֆրանկ»: Եվ միայն այդ ժամանակ նրանք կբացականչեն. «Ինչպիսի՜ գեղեցկություն»: Ճիշտ այդպես, եթե նրանց ասես. «Ահա ձեզ ապացույցներ, որ, իրոք, Փոքրիկ իշխանը եղել է, որ նա շատ, շատ լավն էր, ծիծաղում էր և շատ էր ուզում գառնուկ ունենալ. իսկ ով ուզում է գառնուկ ունենալ, նա անպայման գոյություն է ունեցել»: Եթե այսպես ասես, նրանք միայն ուսերը կթոթվեն ու ձեզ կնայեն այնպես, ինչպես կնայեին մի անգետ մանկիկի: Բայց եթե նրանց ասես՝ «Նա թռել եկել էր մի մոլորակից, որը կոչվում է № 612», դա նրանց կհամոզի, և նրանք քեզ այլևս չեն ձանձրացնի հարցերով: Ի՜նչ կարող ես անել, այդպես են մեծահասակները: Չարժե նրանցից նեղանալ: Երեխաները մեծահասակների նկատմամբ պետք է ներողամիտ լինեն:

Բայց մենք (հասկանալ), թե ինչ բան է կյանքը, և ինչ խոսք, ծիծաղում ենք համարների ու թվերի վրա: Ես այս պատմվա□քը սիրով մի կախարդական հեք□աթի նման կպատմեի: Ես կուզեի սկսել այսպես. «Կար-չկար մի գեղեցիկ իշխան կար: Նա ապրում էր մի մոլորակի վրա, որը իրենից մի քիչ էր մեծ, և նա սրտակից բարեկամ չուներ…»: Նրանք, ովքեր (ճանաչել) կյանքը, կզգային, որ սա զուտ ճշմարտություն է: Ես ամենևին էլ չեմ ուզում որ իմ գիրքը կարդան միայն զվարճության համար: Իմ սիրտը ցավից ճմլվում է, երբ ես (հիշել) իմ փոքրիկ բարեկամին, և ինձ համար հեշտ չէ նրա մասին պատմելը: Արդեն վեց տարի է անցել այն օրից, ինչ նա և իր գառնուկը հեռացել են ինձանից: Ես նրա մասին ուզում եմ պատմել, որպեսզի չմոռանամ նրան: Շատ տխուր բան է, երբ բարեկամներին մոռանում են: Բոլորը չէ, որ բարեկամ ունեն: Եվ ես (վախենալ), թե կդառնամ մեծահասակների նման, իսկ նրանք թվերից բացի ոչնչով չեն հետաքրքրվում:

 1. Տեքստի չորս բառերում տառի փոխարեն վանդակ է դրված, դու՛րս գրիր այդ բառերը՝ լրացնելով բաց թողած տառերը:
  ______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

2. Ի՞նչ է նշանակում երևակայել բառը.

       ա/ պատկերացնել
բ/ շինել
գ/ պատրաստել
դ/ կառուցել

3. Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները.
       ա/ գեղեցիկ               ___________________
բ/ շատ                      ___________________
գ/կախարդական    ___________________

դ/ մեծ                     _____________________

 1. Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը.

ա/ սիրտ – պարզ

բ/ բարեկամ — բարդ

գ/ գեղեցկություն – պարզ

դ/ անգետ — ածանցավոր

5.Դուրս գրիր տրված նախադասությունների գլխավոր անդամները՝ ենթական և ստորոգյալը:

Մեծահասակները թվեր շատ են սիրում:

Նրանք երբեք չեն հարցնում ամենագլխավորի մասին:

6. Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.

ա/ գեղեցիկ — ածական

բ/ տխուր — գոյական

գ/ կբացականչեն- բայ

դ/ հարյուր հազար- թվական

   7. Փակագծերում նշված բայերը համապատասխանեցրո՛ւ տեքստին:

_________________                    __________________

_________________                    __________________

_________________                     __________________

_________________                    __________________

8. Տեքստում ընդգծված նախադասության մեջ բաց է թողնված մեկ կետադրական նշան: Լրացրու՛:
9. Ի՞նչ են շատ սիրում մեծահասակները:
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 1. Ինչո՞ւ էր հեղինակը վախենում մեծահասակների նման դառնալուց.

ա/ ճիշտ հարցեր էին տալիս

բ/ ծիծաղում էին համարների և թվերի վրա

գ/մեծահասակները թվերից բացի ոչնչով չէին հետաքրքրվում

դ/ մեծահասակները շատ բարեկամներ ունեին

 

Մայիսի 17

Թեստ 4-ը տեղադրի՛ր բլոգումդ, ապա բոլոր կետերը լրացրո՛ւ:

Մայիսի 16

 • Կարդա՛-վերհիշի՛ր Ղազարոս Աղայանի  «Վաճառականի խիղճը» պատմվածքը: Պատրաստվի՛ր դատին: Վաղը դասարանը վերածում ենք դատարանի:
 • Գրի՛ր տրված նախադասությունները՝ որոշելով տեսակը (պարզ համառոտ, պարզ ընդարձակ): Գտի՛ր  տրված նախադասությունների գլխավոր անդամները, ներկի՛ր (ենթական՝ կարմիր գույնով, ստորոգյալը՝  կապույտ)
 1. Որդին շատ հմուտ գործակատար է դառնում:
 2. Ժամանակ է անցնում:
 3. Երեկոյան քահանան տիրացուի հետ գնում է վաճառականի տուն:
 4. Թագավորը մարդ է ուղարկում դահիճների մոտ:
 5. Դահիճները տանում են:
 6. Գալիս է գործակատարը։:
 • Տրված նախադասությունները համառոտի՛ր:

Երկրորդ անգամ է հարցնում թագավորը վաճառականին:

Գործակատարը պատմում է գործի ամբողջ պատմությունը:

Մայիսի 10.  ՇԱՏ ԿԱՐԵՎՈՐ

Սիրելի՛ 5-րդցի, մինչև կիրակի՝ ժամը 18:00, բլոգումդ պատումի, ռադիոնյութի կամ տեսանյութի միջոցով ներկայացրո՛ւ-իրականացրո՛ւ «Գնում եմ Մայր դպրոց» նախագիծը:

Ուշադիր կարդա՛ նախագիծը: Պատում, ռադիոնյութ կամ տեսանյութ ստեղծելիս՝ անդրադարձի՛ր հետևյալ կետերին՝

 • Մայր դպրոցն ու ես
 • Ի՞նչ սպասելիքներ ունեմ Միջին դպրոցից
 • Որքանո՞վ եմ ճանաչում Մայր դպրոցը
 • Իմ ամենասիրելի վայրը Մայր դպրոցում

Մայիսի 7

 • Կարդա՛-պատմի՛ր Ղազարոս Աղայանի  «Վաճառականի խիղճը» պատմվածքը:
 • Գրի՛ր կապույտ գրված բառերի հոմանիշները:
 • Բացատրի՛ր նարնջագույնով գրված նախադասությունները:
 • Արդարացրո՛ւ կամ մեղադրի՛ր

ա) վաճառականին,

բ) գործակատարին:

Մայիսի 6

 • Կարդա՛ Ղազարոս Աղայանի  «Վաճառականի խիղճը» պատմվածքը:
 •  «Առավոտը» վերնագրով ստեղծագործական աշխատանքդ տեխնոլոգիայի դասաժամին նկարածդ նկարով տեղադրի՛ր բլոգումդ:

Մայիսի 3

 • Հորինի՛ր մի սիրուն հեքիաթ կամ պատմություն «Առավոտը» վերնագրով:
 • Դասարանական աշխատանքի օրինակով հոլովվի՛ր դասարան, ընկեր, սեղաններ, համակարգիչ բառերը:

Մայիսի 2

Գրքից (Հայոց լեզու 5) գրի՛ր 197, 198, 199, 200  վարժությունները:

Ապրիլի 30

  Գրքից (Հայոց լեզու 5) գրի՛ր 190, 191,192, 193, 194 վարժությունները:

Ապրիլի 29  

Գրքից (Հայոց լեզու 5) գրի՛ր 185, 186,187 188 վարժությունները:

Ապրիլի 23

«Ես աշխատում եմ բլոգով, նախագծերով».  այս վերնագրով բլոգումդ պատումի, ռադիոնյութի կամ տեսանյութի ձևով ներկայացրո՛ւ, թե՝

 • Ինչպե՞ս ես աշխատում բլոգով, ի՞նչ նշանակություն ունի բլոգը քեզ համար, և այն ի՞նչ հնարավորություններ է քեզ տալիս:
 • Ո՞րն է բլոգիդ ամենասիրելի անկյունը, բաժինը:
 • Ի՞նչ  ուսումնական նախագծերի ես մասնակցել և մասնակցում, ո՞րն  ես ամենից շատ հավանում, ինչո՞ւ:
 • Պատումիդ հետ անպայման տեղադրի՛ր ներկայացրածդ-նախընտրածդ նախագծերի հղումները:
 • Պատումդ, ռադիոնյութդ կամ տեսանյութդ ձևավորի՛ր  լուսանկարներով:

Ապրիլի 22

 • Գրքից (Հայոց լեզու 5) գրի՛ր 180, 181,182 183 վարժությունները:

Ապրիլի 19

 • Նորից ու նորից կրկնի՛ր «Թմկաբերդի առումը» ներկայացման հատվածները, երգերը, ուշադրություն դարձրո՛ւ հերթականությանը, ձայնագրությունների տեղերին:
 • Կրկնիր Հ. Սահյանի «Ձկնիկն առվին խուտուտ տվեց» բանաստեղծությունը:
 • Հորինի՛ր երկխոսություն ձկնիկի և առվի միջև (առաջադրանքը մեդիաուրբաթի փորձերի պատճառով չհասցրեցինք դասարանում  իրականացնել, դրա համար էլ առաջարկում եմ հորինել տանը):

Ապրիլի 17

 • Գրքից (Հայոց լեզու 5) գրի՛ր 176, 177, 179 վարժությունները:
 • Անգի՛ր սովորիր Համո Սահյանի այս բանաստեղծությունը՝

Ձկնիկն առվին խուտուտ տվեց,

Եվ առուն՝ պարզ ու անբիծ
Քրքջալով ուշաթափվեց
Ու ձորն ընկավ քարափից…
Զարկվեց քարին, ուշքի եկավ,
Շուրջը նայեց կասկածով
Եվ մի կապույտ ժպիտ շուրթին՝
Ճամփա ընկավ դեպի ծով:

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Արձակ պատմի՛ր բանաստեղծությունը:
2. Ինչպիսի՞ն էր առուն. պատմիր նրա մասին:
3. Բանաստեղծությունը վերնագրի՛ր:
4. Հորինի՛ր երկխոսություն ձկնիկի և առվի միջև ( այս առաջադրանքը հինգշաբթի  օրը կկատարենք դասարանում):

 Ապրիլի 15

Ապրիլի 12

 • Այսօր մայրենիի ֆլեշմոբն է: Անպայման մասնակցի՛ր:
 • Շատ լավ կրկնի՛ր Հ. Թումանյանի «Թմկաբերդի առումը» պոեմի նախորդ հատվածները: Երկուշաբթի օրվանից կսկսենք «Թմկաբերդի առումը» ներկայացման փորձերը:
 • Անգի՛ր սովորիր այս վերջին  հատվածները՝

Միասին

Ու լի դառնությամբ հարցընում է նա
Դալուկ, մարմարիոն Թըմկա տիրուհուն.

ՏղաներՊատասխան տո՜ւր ինձմատնիչ սևաչյա.
Մի՞թե Թաթուլը քաջ չէր ու սիրուն

 ԱղջիկներՔաջ էր ու սիրուն քեզնից առավել.
Մի բարձր ու ազնիվ տղամարդ էր նա.
Կնոջ մատնությամբ ամրոց չէր առել,
Չէր եղել կյանքում երբեք խաբեբա

Միասին

Հե՜յ, պարոննե՛ր, ականջ արեք
Թափառական աշուղին,
Սիրո՛ւն տիկնայք, ջահե՛լ տըղերք,
Լա՛վ ուշ դըրեք իմ խաղին։

Ամենքս էսպես հյուր ենք կյանքում
Մեր ծնընդյան փուչ օրից,
Հերթով գալիս անց ենք կենում
Էս անցավոր աշխարհից։

Անց ենք կենում… միայն անմահ
Գործն է խոսվում լավ ու վատ.
Ա՜խ, երանի՝ ո՛վ մարդ կըգա
Ու մարդ կերթա անարատ։

Ապրիլի 11

Սիրելի՛ սովորող, կրկին հիշեցնում եմ  ապրիլի 26-ի մեր մեդիաուրբաթի մասին, որին  ներկայանալու ենք Հ. Թումանյանի «Թմկաբերդի առումը» պոեմով:

Շատ լավ կրկնի՛ր նախորդ երկու հատվածները:

Անգի՛ր սովորիր այս երեք նոր հատվածները՝

***

Էսպես է ասել հընուց էդ մասին
     Ֆարսի բյուլբյուլըանմահ Ֆիրդուսին.
     Ի՛նչը կըհաղթի կյանքում հերոսին
Թե չըլինին
Կինն ու գինին:

***

 Խընջույք է սարքել Թըմկա տիրուհին,
Ցերեկ է արել խավար գիշերը.
Հեղեղի նըման հոսում է գինին,
Ու քեֆ է անում Ջավախքի տերը:

***

Աշխարհքում հաստատ չըկա ոչ մի բան,
Ու մի՜ հավատալ երբեք ոչ մեկին.
Ոչ բախտիփառքիոչ մեծ հաղթություն,
Ոչ սիրած կնկա տըված բաժակին….

Ապրիլի 10

Հ. Թումանյանի «Թմկաբերդի առումը» պոեմի նշված հատվածը անգի՛ր սովորիր, կապույտով նշված բառերը բացատրի՛ր:

Նադիր Շահը զորք հավաքեց,
Զորք հավաքեց անհամար,
Եկավ Թըմկա բերդը պատեց,
Ինչպես գիշերն էն խավար:

— Հե՛յ, քաջ Թաթուլ, կանչեց Շահը,
Անմա՞հ էիր քեզ կարծում.
Ե՜կ, բերել եմ ես քու մահը,
Ի՛նչ ես թառել ամրոցում:

Մի՜ պարծենագոռոզ Նադիր,
Պատասխանեց էն հըսկան.

Գըլխովը շա՛տ ամպեր կանցնեն,
Սարը միշտ կա անսասան:

Ասավ, կանչեց իր քաջերին,
Թուրը կապեց հավլունի,

Թըռավ, հեծավ նըժույգ իր ձին,
Դաշտը իջավ արյունի:

Ու քառսուն օր, քառսուն գիշեր
Կըռիվ տըվին անդադար,

Ընկան քաջեր, անթիվ քաջեր,
Բերդի գըլխին հավասար:

Ապրիլի 9

 • Գրքից (Հայոց լեզու 5) գրի՛ր 165,166, 167 վարժությունները:

Ապրիլի 8

 • Գրքից (Հայոց լեզու 5) գրի՛ր 162,163 վարժությունները:
 • Հ. Թումանյանի «Թմկաբերդի առումը» պոեմի «Նախերգանքը» շատ լավ սովորի՛ր-կրկնի՛ր:

Ապրիլի 5

Սիրելի՛ սովորող, ուզում եմ հիշեցնել, որ ապրիլի 26-ին մեր մեդիաուրբաթն է լինելու: 4-5-րդ դասարանցիների հետ միասին ներկայացնելու ենք Հ. Թումանյանի «Թմկաբերդի առումը» պոեմը: Այսօր դուք ծանոթացաք պոեմի բովանդակությանը: Սկսում ենք անգիր  սովորել հատվածներ պոեմից: Ահա առաջին հատվածը շաբաթ-կիրակի օրվա համար (սովորիր անգի՛ր, կապույտով նշված բառերն ու արտահայտությունները բացատրի՛ր)՝

Թմկաբերդի առումը

ՆԱԽԵՐԳԱՆՔ
Հե՜յ, պարոննե՜ր, ականջ արեք
Թափառական աշուղին,
Սիրո՜ւն տիկնայք, ջահե՜լ տըղերք,
Լա՜վ ուշ դըրեք իմ խաղին:

Մենք ամենքըս հյուր ենք կյանքում
Մեր ծնընդյան փուչ օրից,
Հերթով գալիս, անց ենք կենում
Էս անցավոր աշխարհից:

Անց են կենում սեր ու խընդում,
Գեղեցկություն, գանձ ու գահ,
Մահը մերն է, մենք մահինը,
Մարդու գործն է միշտ անմահ:

Գործն է անմահ, լա՜վ իմացեք,
Որ խոսվում է դարեդար,
Երնե՛կ նըրան, որ իր գործով
Կապրի անվերջ, անդադար:

Չարն էլ է միշտ ապրում անմ՜եռ,
Անե՛ծք նըրա չար գործքին,
Որդիդ լինի, թե հերն ու մեր,
Թե մուրազով սիրած կին:

ԵՍ լավության խոսքն եմ ասում,
Որ ժըպտում է մեր սըրտին.
Ո՞վ չի սիրում, թեկուզ դուշման.
Լավ արարքը, լավ մարդին:

Է՛յ, լա՜վ կենաք, ակա՜նջ արեք,
Մի բան պատմեմ հիմի ձեզ,
Խոսքըս, տեսեք, ո՞ւր է գընում,
Քաջ որսկանի գյուլլի պես:

 

Ապրիլի 4

 • Այսօր հայ գրող, մանկավարժ Ղ. Աղայանի ծննդյան օրն է: Համացանցից փոքրիկ  ու հետաքրքիր կենսագրական  տեղեկություն դո՛ւրս գրիր Ղ. Աղայանի մասին: Պատրաստվիր տեղեկությունդ ներկայացնել ընկերներիդ:
 • Կարդա՛ Հ. Թումանյանի դստեր՝ Նվարդ Թումանյանի հուշերը  Ղ. Աղայանի մասին:

Ապրիլի 2

Մինչև չորեքշաբթի, ժամը՝  22:00, բլոգումդ ամփոփի՛ր «Ուսումնական գարուն» նախագիծը:

Ապրիլի 1

Հորինի՛ր սուտ պատմություն կամ պատմություններ այս վերնագրերից  մեկով՝

 • Ով այնպիսի սուտ ասի…
 • Իմ սուտը
 • Այլ վերնագիր…

Մարտի 22

Գարնանային արձակուրդների առաջադրանքները տե՛ս  «Ուսումնական գարուն» նախագծում:

Մարտի 21

Գրքից (Հայոց լեզու 5) գրի՛ր 158, 159,160 վարժությունները: Վաղը միասին կքննարկենք, կստուգենք նախորդ վարժությունները:

Մարտի 20

Ծանոթացի՛ր  «Ուսումնական գարուն»  նախագծին՝ գարնանային արձակուրդների առաջադրանքներին: (Վաղը՝  մարտի 21-ին՝ մարմնամարզությունից  առաջ կամ հետո, գրադարանից վերցրո՛ւ կա՛մ իմ առաջարկած գիրքը, կա՛մ  էլ քո ընտրությամբ այն  գիրքը, որը ցանկանում ես կարդալ գարնանային արձակուրդների ընթացքում: )

Մարտի 19

Գրքից (Հայոց լեզու 5) գրի՛ր 149-157 վարժությունները:

Մարտի 18

 • Նորից կարդա՛, ապա բլոգումդ 5-6 նախադասությամբ գրավոր պատմի՛ր Հ. Թումանյանի «Արծիվն ու կաղնին» բալլադը:
 • Անծանոթ բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
 • Գրի՛ր, թե ինչ սովորեցրեց քեզ այս բալլադը:
 • Բալլադից դո՛ւրս գրիր 10 գոյական, 5 ածական, 5 բայ:Գոյական, ածական, բայխոսքի մասերին ծանոթացի՛ր -վերհիհիշի՛ր  այստեղ:
 • Բալլադը նկարի՛ր:

Մարտի 15

 • Կարդա՛  Հ. Թումանյանի «Արծիվն ու կաղնին» բալլադը:
 • Բալլադից դո՛ւրս գրիր 10 գոյական, 5 ածական, 5 բայ:Գոյական, ածական, բայխոսքի մասերին ծանոթացի՛ր -վերհիհիշի՛ր  այստեղ:
 • Գրքից (Հայոց լեզու 5) գրի՛ր 149-157 վարժությունները (մինչև մարտի 20-ը):

Մարտի 14

 • Ե. Չարենցի ռուբայաթներից ընտրի՛ր 2-ը, անգիր սովորի՛ր, գրի՛ր ընտրածդ ռուբայաթների վերլուծությունը, ձայնագրվի՛ր:
 • Մինչև ուրբաթ գրքից (Հայոց լեզու 5) գրի՛ր 136-147 վարժությունները:

Մարտի 13

Ե. Չարենցի ռուբայաթներից ընտրի՛ր 2-ը, անգիր սովորի՛ր, գրի՛ր ընտրածդ ռուբայաթների վերլուծությունը, ձայնագրվի՛ր:

Լրացուցիչ աշխատանք

Ե. Չարենցի մասին կենսագրական հետաքրքիր տեղեկություններ դո՛ւրս գրիր  համացանցից, տեսանյութով կամ ռադիոնյութով պատմի՛ր-ներկայացրո’ւ (կարող են պատմել-ներկայացնել, ընթերցել նաև ծնողները):

Մարտի 11

1.Մինչև ուրբաթ գրքից (Հայոց լեզու 5) գրի՛ր 136-147 վարժությունները:

2. Կրկնի՛ր Չարենցի այս երեք բանաստեղծությունները  (Նրանք, ովքեր շարքի բանաստեղծությունները չգիտեն կամ 1-2-ը գիտեն, թող ընտրեն շարքից ևս մեկը և անգիր սովորեն:)՝ 

Ես իմ անուշ Հայաստանի…

Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն(բարն) եմ սիրում,
Մեր հին սազի ողբանվագ, լացակումած լարն եմ սիրում,
Արնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրըվառման,
Ու նաիրյան աղջիկների հեզաճկուն պա՛րն եմ սիրում։

Սիրում եմ մեր երկինքը մուգ, ջրերը ջինջ, լիճը լուսե,
Արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապաձայն բուքը վսեմ,
Մթում կորած խրճիթների անհյուրընկալ պատերը սև,
Ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քա՛րն եմ սիրում։

Ո՛ւր էլ լինեմ — չե՛մ մոռանա ես ողբաձայն երգերը մեր,
Չե՜մ մոռանա աղոթք դարձած երկաթագիր գրքերը մեր,
Ինչքան էլ սո՜ւր սիրտս խոցեն արյունաքամ վերքերը մեր —
Էլի՛ ես որբ ու արնավառ իմ Հայաստան — յա՛րն եմ սիրում։

Իմ կարոտած սրտի համար ո՛չ մի ուրիշ հեքիաթ չկա․
Նարեկացու, Քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա․
Աշխա՛րհ անցի՛ր, Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա․
Ինչպես անհաս փառքի ճամփա՝ ես իմ Մասիս սա՛րն եմ սիրում։

 

Ինչքանաշխարհըսիրեսուաշխարհովհիանաս —

Այնքան աշխարհը անուշ ու ցանկալի կլինի.

Թե ուզում ես չսուզվել ճահճուտները անհունի —

Պիտի աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս:

Այնպե՜ս արա, որ կյանքում ո՜չ մի գանգատ չիմանաս,

Խմի՜ր թախիծը հոգու, որպես հրճվանք ու գինի.

Որքան աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս —

Այնքան աշխարհը անուշ ու ցանկալի կլինի…

 

Ինչ որ լավ է՝ վառվում է ու վառում,

Ինչ որ լավ է՝ միշտ վառ կմնա.
Այս արև, այս վառ աշխարհում
Քանի կաս՝ վառվի՛ր ու գնա՛։
Մոխրացի՛ր արևի հրում,
Արևից թող ոչինչ չմնա, —
Այս արև, այս վառ աշխարհում
Քանի կաս՝ վառվի՛ր ու գնա՛։

Մարտի 7

Մարտի 7-ին տիարի հետ հանդիպում ունեցանք: Ամեն ինչ շա՜տ լավ անցավ: Կեցցե՛ք:

Ձեր բլոգներում պատմե՛ք տիարի հետ հանդիպման մասին, պատումին կցե՛ք նաև նկարներ հանդիպումից: Տիար Բլեյանը սպասում է ձեր պատումներին:

Մարտի 6

Սիրելի՛ 5-րդցի, վաղը տիար Բլեյանի հետ հանդիպման օրն է: Հանդիպումը կսկսվի ժամը 14:00, կավարտվի ժամը 15:00:

1Շատ լավ կրկնի՛ր-սովորի՛ր  այս բանաստեղծությունները, որոնք տիար Բլեյանի հետ ընթերցելու ենք:

2. Տիար Բլեյանի  1583, 1588, 1589-րդ գրերը նորից կարդա՛տիարին ուղղված հարցերդ կրկնի՛ր:

Մարտի 5

1.Սիրելի՛ սովորող, շատ լավ կրկնի՛ր-սովորի՛ր  այս բանաստեղծությունները, որոնք տիար Բլեյանի հետ ընթերցելու ենք:

2.Տիարին ուղղված հարցերդ կրկնի՛ր, գրից հատվածները վերհիշի՛ր (հիշեցնում եմ, որ 5-րդ դասարանը պատրաստվում  է տիար Բլեյանի հետ հանդիպման):

Մարտի 4

1.Եղիշե Չարենցի «Հայրենիքում» բանաստեղծությունը սովորի՛ր անգիր: Անծանոթ բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Հայրենիքում

Ձյունապատ լեռներ ու կապույտ լճեր։
Երկինքներ, որպես երազներ հոգու։
Երկինքներ, որպես մանկական աչեր։
Մենակ էի ես։ Ինձ հետ էիր դու։

Երբ լսում էի մրմունջը լճի
Ու նայում էի թափանցիկ հեռուն —
Զարթնում էր իմ մեջ քո սուրբ անուրջի
Կորուստը այն հին, աստղայի՜ն, անհո՜ւն։

Կանչում էր, կանչում ձյունոտ լեռներում
Մեկը կարոտի իրիկնամուտին։
Իսկ գիշերն իջնում, ծածկում էր հեռուն
Խառնելով հոգիս աստղային մութին․․․

2. Սիրելի՛ սովորող, հիշեցնում եմ, որ մարտի 7-ին հանդիպում է լինելու տիար Բլեյանի հետ:  

Կրկին կարդա՛ տիար Բլեյանի 1583, 1588, 1589-րդգրերը: Այս գրերից ընտրի’ր պատառիկներ (կտորներ, մասեր), ապա հարց կամ հարցեր մտածիր ընտրածդ պատառիկների շուրջ: Տեսանյութի կամ ռադիոնյութի միջոցով կարդա՛-ներկայացրո՛ւ ընտրածդ պատառիկը,որից հետո ուղղի՛ր հարցդ: Տեղադրի՛ր բլոգումդ, հղումն ինձ ուղարկի՛ր:

Մարտի 1

1. Դասարանում սկսած ստեղծագործական աշխատանքդ ավարտիր՝

Գրի՛ր ստեղծագործական աշխատանք «Դռնե՛րը բացեք, գարո՛ւն է եկել» վերնագրով: (Կարող ես նաև այլ վերնագիր մտածել գարնան թեմայով:)

2. Սիրելի՛ սովորող, հիշեցնում եմ, որ մարտի 7-ին հանդիպում է լինելու տիար Բլեյանի հետ:  

Հանգստյան օրերին կարդա՛ տիար Բլեյանի 1583, 1588, 1589-րդգրերը: Այս գրերից ընտրի’ր պատառիկներ (կտորներ, մասեր), ապա հարց կամ հարցեր մտածիր ընտրածդ պատառիկների շուրջ: Տեսանյութի կամ ռադիոնյութի միջոցով կարդա՛-ներկայացրո՛ւ ընտրածդ պատառիկը,որից հետո ուղղի՛ր հարցդ: Տեղադրի՛ր բլոգումդ, հղումն ինձ ուղարկի՛ր:

Փետրվարի 28

1.Նորից կարդա՛ տիար Բլեյանի՝ դասարանում այսօր քննարկած  այս (1583-րդ) գիրը: Գրի՛ր հարցեր տիար Բլեյանին և Ալիբաբա ընկերության հիմնադրին:

2. Կարդա՛-վերհիշի՛ր Վահան Տերյանի «Գարուն» բանաստեղծությունը: Անծանոթ բառերը բացատրի՛ր:

ԳԱՐՈՒՆ

Գարունը այնքա՛ն ծաղիկ է վառել,
Գարունը այնպե՛ս պայծառ է կրկին.
— Ուզում եմ մեկին քնքշորեն սիրել,
Ուզում եմ անուշ փայփայել մեկին։

Այնպե՛ս գգվող է երեկոն անափ,
Ծաղիկներն այնպես նազով են փակվում.
— Շուրջըս վառված է մի անուշ տագնապ,
Մի նոր հուզում է սիրտըս մրրկում…

Անտես զանգերի կարկաչն եմ լսում,
Ւմ բացված սրտում հնչում է մի երգ.
—Կարծես թե մեկը ինձ է երազում,
Կարծես կանչում է ինձ մի քնքուշ ձեռք…

3. Սովորի՛ր-կրկնի՛ր Եղիշե Չարենցի  «Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն…» բանաստեղծությունը (առավոտյան ընդհանուր պարապմունքին բոլորս միասին ասելու ենք):

Գիտե՞քոր գարունէարդեն,
Բոլորը թափվել են փողոց.
Լսո՞ւմ եք անուշ մի զնգոց —
Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն։

Դյութում են շրթերը վարդե,
Սրտերը կրակ են ու բոց-
Գիտե՞ք, որ գարուն է արդեն,
Բոլորը թափվել են փողոց:

 

Փետրվարի 27

1.Գրանցվի’ր Soundcloud.com-ում:

2.Հ. Թումանյանի «Հսկան» բալլադից ընտրիր քեզ դուր եկած հատվածը (կամ ամբողջությամբ) , ձայնագրվիր, տեղադրիր soundcloud.com-ում, ապա բլոգումդ:

3.Բալլադը նկարի՛ր, ապա արձակի վերածի՛ր (պատմելով գրի՛ր բլոգումդ): Առաջադրանքը ոչ բոլորն էին արել:

4.Կարդա՛ տիար Բլեյանի  այս գիրը: Բանավոր ներկայացրո՛ւ, թե ինչ հասկացար:

Փետրվարի 26

Գրքից (Հայոց լեզու 5) գրի՛ր 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 վարժությունները:

Փետրվարի 25

Հ. Թումանյանի «Հսկան» բալլադը նորից կարդա՛:

Քո պատկերացմամբ նկարի՛ր բալլադը:

Բալլադը արձակի վերածի՛ր (պատմելով գրի՛ր բլոգումդ):

Բլոգումդ բնութագրի՛ր հսկային  և իշխանին:

Ստեղծագործության միջից դո՛ւրս գրիր հիմնական իմաստն արտահայտող տողերը և տեղադրի՛ր բլոգումդ:

Փետրվարի 22

Կարդա՛ Հ. Թումանյանի «Հսկան» բալլադը: Անծանոթ բառերը բացատրի՛ր (երկուշաբթի օրվա համար):

Գրքից (Հայոց լեզու 5) գրի՛ր 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 վարժությունները (չորեքշաբթի օրվա համար):

Փետրվարի 21

Առաջադրանքներ դասարանում և տանը

Հ.Թումանյանի  Ինքնակենսագրության քննարկում, ամփոփում բլոգներում՝ ի՞նչ իմացանք Թումանյանի մասին:

Գրի՛ր  «Նամակ Հովհաննես Թումանյանին»:

Փետրվարի 20

Առաջադրանքներ դասարանում և տանը (փետրվարի 20-ի համար)

Ինքնուրույն աշխատանք

Կետերի փոխարեն գրի՛ ր է, ե  կամ ո:

«Մի անգամ իմ բարեկամ մի  .րսորդ մեր հանդի անտառուտ սարերից մի եղնիկ նվեր բերեց երեխաներիս համար»:
Այսպես սկսեց ընկերս աշնանային մի երեկ.,   .րբ նստած միասին նրա պատշգամբում, հիացած նայում  .ինք հեքիաթական վերջալույսով վարվռուն սարերին, .րոնց վրա մակաղած հոտերի նման մեղմ.րեն հանգչում էին .սկեգեղմ անտառները:
«Այդ մի մատաղ ու խարտյաշ .ղնիկ էր̀  խ.րունկ, սև ու ջինջ աչքերով, որ ծածկվում .ին երկայն, նուրբ թարթիչների տակ:
Կամաց-կամաց մեր վրա սովորեց նա,  .լ  չ.ր փախչում,  չ.ր վախենում մեզնից,  մանավանդ շա՜տ մտերմացել .ր երեխաներիս հետ, նրանց հետ միասին վազվզում .ր պարտեզում, նրանց հետ ճաշում .ր, նրանց հետ քնում:
Մի բան ինձ շատ .ր զարմացնում: Եղնիկը թ.և այնպես ընտելացել .ր մեզ, սովորել .ր մեր տանն ու դռանը, բայց մեկ-մեկ մեզնից թաքուն բարձրանում  .ր այս պատշգամբը և ուշագրավ, լռիկ նայում .ր հեռու` անտառներով փաթաթված սարերին, ականջները լարած խորասույզ լսում .ր անտառների խուլ ու անդուլ շառաչը,  որ   .րբեմն ուժեղանում .ր, երբեմն բարականում` նայելով հովերի թափին: Նայում .ր նա այնպե՜ս անթարթ և այնպե՜ս ինքնամոռաց, որ  .րբ պատահում .ր  բարձրանում .ի պատշգամբը, ինձ բավական միջոց չ.ր նկատում և .րբ հանկարծ ուշքի .ր գալիս, նետի պես ծլկվում .ր մոտիցս…

 

Հարցեր և առաջադրանքներ

      1. ստեղծագործությունից է հատվածը: Նշի՛ր հեղինակի անունը:

 1. Գրի՛ր որսորդ, խորունկ, անդուլ, խարտյաշ բառերի հոմանիշները:
 2. Տեքստից դո՛ւրս գրիր երեկո բառի հոմանիշը:
 3. Տրված բառերը բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր, որոշիր կազմությունը (բառի բաղադրիչների մասին կարդա՛, մուլտֆիլմը դիտի՛ր այստեղ ):

 Օրինակ՝  հեքիաթական- հեքիաթ(արմատ)+ ական(ածանց), ածանցավոր բառ

անտառուտ-

վերջալույս-

աշնանային-

խորասույզ-

անտառ-

Փետրվարի 19

Սիրելի՛ 5-րդցի, դիտի՛ր «Իմ նվերը Թումանյանին. իր տվածն եմ տալիս իրեն…»  ընտանեկան  նախագծի արդյունքները, հավանածդ նյութերի տակ՝  «Թողնել մեկնաբանություն» բաժնում, գրի՛ր կարծիքդ: Քո բլոգում էլ առանձնացրո՛ւ քեզ դուր եկած նյութերը, պատճառաբանի՛ր ընտրությունդ:

Փետրվարի 18

Առաջադրանքներ դասարանում և տանը

Փետրվարի 15

 

Փետրվարի 14

Առաջադրանքներ դասարանում և տանը

 • Կարդա՛ Հ.Թումանյանի  Ինքնակենսագրությունը:
 • Դուրս գրիր անծանոթ բառերը, բառարանի օգնությամբ բացատրիր:
 • Բլոգումդ պատմիր, թե ինչ իմացար Թումանյանի մասին՝ կարդալով  ինքնակենսագրությունը:
 • Ստեղծագործության ո՞ր մասն ամենից շատ հավանեցիր(բանավոր):

Փետրվարի 13

 •  Հ. Թումանյանի «Երկու սև ամպ» բանաստեղծությունը արձակ, գրավոր պատմի՛ր, նկարի՛ր ապա ձայնագրի՛ր:
 • Ի՞նչն է գերակշռում բանաստեղծության մեջ՝ գո՞ւյնը, թե՞ շարժումը: Պատասխանդ պատճառաբանի՛ր:
 • Ո՞րն է բանաստեղծության գլխավոր իմաստն արտահայտող տողը: Դո՛ւրս գրիր և պատճառաբանի՛ր:
 • Ի՛նքդ վերնագրիր բանաստեղծությունը:
 • Աշխատանքներդ տեղադրի՛ր բլոգումդ:
 • Առաջադրանքներ դասարանում և տանը (Մտի՛ր  այս հղումով, ուշադիր կարդա՛, սովորի՛ր, ապա կատարի՛ր առաջադրանքները:)

1. Ի՞նչ սկզբունքով են ընտրված յուրաքանչյուր շարքի բառերը, և ո ՞ր բառը դրան չի համապատասխանում:

Ա. Վայրէջք, երբևէ, մանրէ, մանրէաբան, լայնէկրան, բազմերանգ:
Բ. Գետեզր, վերելք, ամենաերջանիկ, ուղերթ, քսաներեք, ապերջանիկ, տասներկու:

2.Ի՞նչ սկզբունքով են ընտրված յուրաքանչյուր շարքի բառերը: Բարձրաձայն կարդա´ և գտի՛ր, թե ո՞ր բառը դրան չի համապատասխանում:

Ա. Ամենաերկար, համաեվրոպական, հայելի, ամենաեռանդուն, կիսաեզրափակիչ, կիասեփ, վրաերթ:
Բ. Նայել, վայել, վայելել, վայելք, հայելանման, հայեր, ինքնաեռ, շղթայել, Կայեն, ծառայել:

3.Կետերի փոխարեն  է, օ, ե, ո  տառերից մեկը գրի´ր: Ուղղագրական բառարանի օգնությամբ ճշտի´ր այդ բառերի գրությունը:

Միջ.րեի շոգից ու տ.թից կարծես ամ.ն ինչ հալվել ու ան.ացել էր: Թվում էր, թե բացի  .ձերից ոչ մի կ.նդանի արարած չկա աշխարհում: Լավ .ր, որ նախ.րոք պատրաստվել .ինք: Կես.րվա  տ.թին մնում .ինք մեր զով սենյակում,  .րեկոն անցկացնում .ինք  բաց.թյա տաղավարում:

Փետրվարի 12

 •  Հ. Թումանյանի «Երկու սև ամպ»  բանաստեղծությունն անգիր սովորի՛ր:
 • Բանաստեղծության միջից դո՛ւրս գրիր անծանոթ  բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Փետրվարի 11

 1. Անգի՛ր սովորիր Հ. Թումանյանի «Պատրանք» բանաստեղծությունը:
 2. Անծանոթ բառերը դո՛ւրս գրիր, բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:
 3. Գրի՛ր պատրանք, մութ, քաջ, կուսական բառերի հոմանիշները:
 4. Բացատրի՛ր բանաստեղծության վերնագիրը:
Реклама